איכות אוויר

תגית: איכות אוויר

מאמרים

חוק ההסדרים כולל שורת צעדים הרסניים ותקדימיים, אשר יפגעו בהגנה החוקתית שחלה על הסביבה ובריאות הציבור