לוגו אדם טבע ודין

איכות אוויר

תגית: איכות אוויר

מאמרים

פרסמנו את הערותינו להצעת תכנית הפעולה של עיריית תל אביב-יפו לשיפור איכות האוויר באזור התחנה המרכזית.

מאמרים

אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק תשתיות לאומיות, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה