לוגו אדם טבע ודין

אנרגיה

תגית: אנרגיה

מאמרים

אנו משתתפים בדיוני ועדות הכנסת בנוגע להצעת חוק תשתיות לאומיות, המקודמת כחלק מחוק ההסדרים, ומשמיעים את קולם של הציבור והסביבה

מאמרים

פנינו יחד עם מיזם סעיד אלחרומי לשרת החינוך, על מנת שתפעל לשם הפסקת המחדל החינוכי הסביבתי והבריאותי, המתקיים במוסדות החינוך בכפרים הבדואים הלא מוכרים, בהם נעשה שימוש בגנרטורים מזהמים