אנו נמצאים בחזית מדי יום, ומנהלים קרבות באולמות בית המשפט להגנה על האקלים, בריאות הציבור, והאוויר של כולנו.

הצטרפו אלינו כדי לחולל שינוי אמיתי ולהגן על הסביבה בישראל. רק בעזרתכם אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות.

זהו דף מאובטח המאפשר לך להעניק תרומה מוגנת ובטוחה.

תרומתך מוכרת לצרכי מס, לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.