לוגו אדם טבע ודין

Adam Teva V’Din site visit

An office day out, exploring in Kibbutz Maagan Michael and the adjacent Jisr El Zarka to learn and connect 'in the field'.
תמונה קבוצתית של עובדי אדם טבע ודין בחוף מעגן מיכאל

In June, we visited Kibbutz Maagan Michael and the adjacent visit of Jisr El Zarka.

In the spring, the restless soul takes to the road.

Related Articles