Search
Close this search box.
לוגו אדם טבע ודין
Search
Close this search box.

שלחו עכשיו מייל לשר האוצר בדרישה להסיר את ההצעה להפרטת פארק אריאל שרון, לפני שחוק התקציב יובא לאישור בכנסת! 

 

העתיקו את הטקסט ושלחו לשר:

כתובת המייל:

 
הנדון: 
התנגדות להפרטת פארק אריאל שרון
 
נוסח המייל:
לכבוד שר האוצר,
לקראת אישור חוק התקציב, אני קורא לך להסיר את ההצעה להפרטת פארק אריאל שרון.
הפארק מהווה ריאה ירוקה חיונית, ולמעשה את האזור הירוק הפתוח המשמעותי היחידי שנותר לתושבים. קל וחומר, בשעה שהבנייה למגורים באזורים אלו צפויה לגדול לאין שיעור, כך שהפארק עוד עתיד לשמש מיליוני משתמשים בעתיד.
במידה והפארק יעבור לידי גוף שאינו המדינה, גוף זה עלול לנסות גם להפיק רווחים מהפארק, מה שעלול להוביל לגבית תשלום בכניסה לפארק או לחלקים ממנו, ואפילו לגזילת חלק משטחי הפארק לטובת יזמות נדל”נית. כלומר, הפרטת הפארק תעמיד בסיכון הן את שלמות הפארק והן את השימוש החופשי בו של הציבור, דבר שאסור שיקרה.
יש חשיבות עליונה בקיומו של הפארק כפי שהוא, מכיוון שכך שהוא מאפשר שמירה של ערכי טבע רבים והנאה רבה לציבור כולו.
 כ
קריאה להצלת פארק אריאל שרון
מה הסיפור?
הריאה הירוקה האחרונה באזור תל אביב בסכנת הפרטה.
פנינו לשר האוצר בבקשה להסיר את ההצעה להפרטת פארק אריאל שרון. פארק אריאל שרון הוא הפארק המטרופוליני הגדול בארץ, ומשתרע על שטח של כ-8,000 דונם וכולל שטחי טבע, נוף, ארכיאולוגיה ושטחים חקלאים. 
 
שטח הפארק מהווה למעשה את האזור הירוק הפתוח המשמעותי היחידי שנותר לתושבים. קל וחומר, בשעה שהבנייה למגורים באזורים אלו צפויה לגדול לאין שיעור, כך שהפארק עוד עתיד לשמש מיליוני משתמשים בעתיד.

אנחנו רואים חשיבות עליונה בקיומו של הפארק כפי שהוא כך שהוא מאפשר שמירה של ערכי טבע רבים ובמסגרת פיתוחו שוקם אתר פסולת חירייה, שהיווה במשך עשרות שנים  מטרד ומפגע סביבתי-תברואתי שפגע באוכלוסייה ובסביבה. 

גם היום נדרשות פעולות פיתוח משמעותיות בחלקיו השונים של הפארק על מנת שיוכל למלא את יעודו. ההצעה להפריט את הפארק היא הצעה מסוכנת שאין בה מגבלות או תנאי מקדים כלשהו- כשאין תנאים מגבילים אנחנו כבר יודעים שזהו פתח עצום לצרות בעתיד.

Skip to content