לוגו אדם טבע ודין

חוסן מים

תגית: חוסן מים

חדשות

בזכות עתירה שהגשנו, שופטי בג"ץ פסקו כי למדינה מוקצבים 90 יום להגיש לוח זמנים מדויק לביצוע כל הפעולות שימגרו את זיהום כימיקלי הנצח PFAS במי השתיה שלנו