ההישגים
שלנו

הישג במאבק על חוף אמנון

הוועדה לשמירת הסביבה החופית (הולחו"ף) דחתה את הדיון בנוגע לקידום הבנייה של אתר הנופש לעשירים בלבד לתאריך לא ידוע. התוכנית הייתה להקים כפר נופש יוקרתי על חשבון שטחים פתוחים ועל חשבון מאות עצים שחלקם נמצאים באזור יער מוגן. שלחנו מכתבים דחופים לוועדות התכנון ולפקיד היערות בדרישה לשנות ולצמצם את התוכנית תוך מזעור הפגיעה בציבור ובסביבה

למאמר המלא

ניצחון במאבק לפינוי התחנה המרכזית

בעקבות עתירת אדם טבע ודין לבג"ץ, הודיעה תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, כי היא מכריזה על אזור התחנה המרכזית בתל אביב כאזור נפגע זיהום אויר זאת על פי חוק אויר נקי. עקב כך תאלץ עיריית תל אביב להציג בתוך חצי שנה תכנית פעולה מסודרת.

למאמר המלא

נלחמים בעסקת הנפט המסוכנת של קצא"א

עתרנו לבג"צ עם ארגוני סביבה נוספים נגד עסקת הנפט של קצא"א, שטומנת בחובה סכנה חמורה למערכת האקולוגית במפרץ אילת. לאחרונה התקיים הדיון בעתירה, והמדינה הצהירה שתפעל בהתאם לעמדת המשרד להגנת הסביבה.

למאמר המלא

הניצחון באפולוניה

הרכב מורחב של בית המשפט העליון פסק כי לפני הכנת תוכנית בנייה שחלה על שטח מזוהם, המדינה חייבת לאסוף את מלוא הנתונים על השטח, בין היתר סוג הזיהום ומיקומו. פסק הדין התקבל בעקבות עתירה שלנו, של עיריית הרצליה וקבוצה של תושבי העיר.

למאמר המלא

פלורנטין נושמת לרווחה: בדרך ליותר שטחים ציבוריים פתוחים

שטחים ציבוריים פתוחים הם מרכיב חשוב באיכות החיים של כולנו. כיום ידוע כי לריאות ירוקות השפעות פיזיולוגיות, פסיכולוגיות, אקולוגיות ועוד, ולכן חשוב להקפיד שתהיה כמות נאותה של שצ”פים בכל איזור מגורים. במקרה של שכונת פלורנטין, הצלחנו להשיג הכרה בחשיבות השטחים הפתוחים לרווחת התושבים, בתוכניות בנייה למגורים שקודמו על ידי עיריית תל אביב יפו.

למאמר המלא

בג”ץ למדינה: “מדוע הציבור לא יכול לערער על החלטות הוועדה לשמירה על הסביבה החופית?”

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית נועדה לבחון כל תכנית בניה באזור החופים ובכך לתת תשובה הולמת להתמודדות עם לחצי הפיתוח והבנייה. אולם, לאחר שנודע לנו כי לאדם או לגוף המייצגים עניין ציבורי אין זכות לערער למועצה הארצית על החלטות שמקבלת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (הולחו”ף), עתרנו לבג”ץ.

למאמר המלא

חוק פינוי אסבסט

בשנת 2011 לאחר מאבקים משפטיים של למעלה משני עשורים, הובלנו להחלטות תקדימיות של בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון, על החובה לפנות את פסולת האסבסט המסוכנת בגליל המערבי ואת חובת יצרנית האסבסט, חברת איתנית, לשלם מחצית מעלות פרויקט הניקוי של קרקעות הגליל המערבי מאסבסט.

למאמר המלא

המדינה התחייבה לטיפול במפגעי זיהום האוויר כתנאי לאיכלוס עיר הבה”דים

לאחר 15 שנים של מאבק שלנו, המדינה התחייבה לטיפול במפגעי זיהום האוויר של רמת חובב כתנאי לאיכלוס עיר הבה”דים, בעקבות פסיקה של ביהמ"ש העליון.
תסקיר השפעה על הסביבה של רמת חובב על עיר הבה”דים המתוכננת העלה כי ניתן יהיה לאכלס בבטחה את עיר הבה”דים רק אם שיעור הזיהום הנפלט מאזור רמת חובב יפחת בשיעורים משמעותיים.

למאמר המלא