לוגו אדם טבע ודין

עתירות

תגית: עתירות

חדשות

בית המשפט העליון קיבל את בקשתנו להצטרף כידיד בית משפט לעתירות נגד תיקון חוק-יסוד: השפיטה, אשר ביטל את עילת הסבירות.