קרקעות מזוהמות

תגית: קרקעות מזוהמות

חדשות

הגשנו ערעור נגד החלטת ביהמ"ש המחוזי בעניין תכנית מתאר מקומית אשר חלה על המתחם הידוע כמתחם תע"ש השרון